info@latraviata.ca

(416) 635 8891

Eggplant Parmigiana

Eggplant Parmigiana    Entrees

    Eggplant Parmigiana

    Breaded eggplant topped with tomato sauce, mozzarella & parmesan cheese